Organistry proporciona servizos analíticos independentes ou relacionados cunha síntese a medida ou desenrolo dun proceso.

Fundamentalmente somos especialistas en cromatografía e o noso traballo abrangue:

  • Desenrolo de novos métodos analíticos de HPLC compatibles con MS e reproducción de métodos descritos na farmacopea.
  • Desenrolo de métodos Limit Test para impurezas xenotóxicas (GTIs) e outras impurezas a nivel de traza.
  • Estudo de perfiles de impurezas e caracterización por HPLC-MSn de impurezas descoñecidas.
  • Identificación de produtos de degradación observados en estudos de estabilidade.
  • Análise por HPLC quiral para determinar exceso enantiomérico.

Satisfacemos as necesidades do seu laboratorio, tanto no campo analítico, como no subministro de impurezas dos seus APIs: as descritas en farmacopea (comerciais ou non comerciais), novas impurezas de degradación e calquera outro produto do seu interese.