Síntesi a mida

Organistry proporciona serveis de síntesi a mida de qualsevol producte que vostè necessiti. Aquests serveis poden consistir en la preparació de:

  • Estàndards farmacològics d'alta puresa.
  • Working standards d'impureses d'API.
  • Intermedis avançats.
  • Nous compostos amb interès terapèutic.
  • Metabòlits.
  • Lots d'ús preclínic de fàrmacs en desenvolupament.
  • Compostos High Potency.

Els compostos sintetitzats se subministren amb un certificat d'anàlisi que inclou RMN, HPLC i totes les dades analítiques necessàries per a la seva completa caracterització.

Organistry també proporciona serveis de recerca a mida durant un període de temps determinat i prepara els productes a mesura que els necessiteu.

Als nostres laboratoris podem preparar productes, en quantitats fins a escala de quilo-lab, amb terminis de lliurament curts. Per a quantitats majors accedim a una planta pilot GMP amb reactors fins a 250 L.